Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 19/04/2017

19    20    32    33    38    44
Tổng giá trị giải thưởng: 15,289,489,000

Jackpot:015,289,489,000
Giải nhất:2310.000.000
Giải nhì:1,558300.000
Giải ba:27,22130.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 16/04/2017

06    07    18    29    32    44

Tổng giá trị giải thưởng: 10,775,930,250

Jackpot:210,775,930,250
Giải nhất:7010.000.000
Giải nhì:2,555300.000
Giải ba:38,96230.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 14/04/2017

04    05    10    33    36    38

Tổng giá trị giải thưởng: 18,396,351,500

Jackpot:018,396,351,500
Giải nhất:3210.000.000
Giải nhì:1,755300.000
Giải ba:31,47730.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 12/04/2017

02    03    08    13    19    41

Tổng giá trị giải thưởng: 15,061,131,500

Jackpot:015,061,131,500
Giải nhất:4910.000.000
Giải nhì:1,927300.000
Giải ba:34,38530.000

kqmega645.net

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 09/04/2017

05    08    21    25    26    37

Tổng giá trị giải thưởng: 23,260,825,500

Jackpot:123,260,825,500
Giải nhất:3310.000.000
Giải nhì:2,404300.000
Giải ba:42,32230.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 07/04/2017

04    05    16    17    32    40

Tổng giá trị giải thưởng: 19,215,805,000

Jackpot:019,215,805,000
Giải nhất:2710.000.000
Giải nhì:1,994300.000
Giải ba:33,30630.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 05/04/2017

13    14    20    21    23    33

Tổng giá trị giải thưởng: 15,738,450,500

Jackpot: 0 15,738,450,500
Giải nhất: 27 10.000.000
Giải nhì: 1,967 300.000
Giải ba: 33,816 30.000

kqmega645.net