Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 17/02/2017

30    32    14    33    18    42

Tổng giá trị giải thưởng: 22,068,008,000
Jackpot: 0 22,068,008,000
Giải nhất: 0 10.000.000
Giải nhì: 0 300.000
Giải ba: 0 30.000

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 15/02/2017

04    16    19    27    29    30

 Tổng giá trị giải thưởng: 22,068,008,000

Jackpot: 0 22,068,008,000
Giải nhất: 81 10.000.000
Giải nhì: 4,306 300.000
Giải ba: 64,569 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 12/02/2017

04    06    12    21    23    28

 Tổng giá trị giải thưởng: 16,293,746,000

Jackpot: 0 16,293,746,000
Giải nhất: 74 10.000.000
Giải nhì: 3,384 300.000
Giải ba: 53,287 30.000

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 10/02/2017

02    06    10    13    20    28

 Tổng giá trị giải thưởng: 31,054,352,000

Jackpot: 1 31,054,352,000
Giải nhất: 122 10.000.000
Giải nhì: 4,354 300.000
Giải ba: 65,488 30.000

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 08/02/2017

15    26    29    32    34    38

 Tổng giá trị giải thưởng: 23,731,260,500
Jackpot: 0 23,731,260,500
Giải nhất: 110 10.000.000
Giải nhì: 4,559 300.000
Giải ba: 71,916 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 05/02/2017

    01    11    26    29    34    40

Tổng giá trị giải thưởng: 17,097,119,000
Jackpot: 0 17,097,119,000
Giải nhất: 49 10.000.000
Giải nhì: 2,736 300.000
Giải ba: 46,235 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 03/02/2017

    08    17    31    32    33    39

Tổng giá trị giải thưởng: 22,224,383,000
Jackpot: 1 22,224,383,000
Giải nhất: 78 10.000.000
Giải nhì: 3,313 300.000
Giải ba: 55,942 30.000