Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 09/04/2017

05    08    21    25    26    37

Tổng giá trị giải thưởng: 23,260,825,500

Jackpot:123,260,825,500
Giải nhất:3310.000.000
Giải nhì:2,404300.000
Giải ba:42,32230.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 07/04/2017

04    05    16    17    32    40

Tổng giá trị giải thưởng: 19,215,805,000

Jackpot:019,215,805,000
Giải nhất:2710.000.000
Giải nhì:1,994300.000
Giải ba:33,30630.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 05/04/2017

13    14    20    21    23    33

Tổng giá trị giải thưởng: 15,738,450,500

Jackpot: 0 15,738,450,500
Giải nhất: 27 10.000.000
Giải nhì: 1,967 300.000
Giải ba: 33,816 30.000

kqmega645.net

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 02/04/2017

03    05    07    12    27    33

Tổng giá trị giải thưởng: 27,757,861,500

Jackpot: 1 27,757,861,500
Giải nhất: 76 10.000.000
Giải nhì: 3,468 300.000
Giải ba: 53,130 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 31/03/2017

01    04    05    11    20    30

Tổng giá trị giải thưởng: 22,599,497,500

Jackpot: 0 22,599,497,500
Giải nhất: 62 10.000.000
Giải nhì: 2,550 300.000
Giải ba: 38,437 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 29/03/2017

04    05    24    26    28    37

Tổng giá trị giải thưởng: 18,913,358,000

Jackpot: 0 18,913,358,000
Giải nhất: 41 10.000.000
Giải nhì: 2,931 300.000
Giải ba: 45,338 30.000

kqmega645.net