Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 26/03/2017

06    12    23    25    29    43

Tổng giá trị giải thưởng: 14,932,069,000

Jackpot: 0 14,932,069,000
Giải nhất: 48 10.000.000
Giải nhì: 2,467 300.000
Giải ba: 39,046 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 24/03/2017

10    14    30    32    37    42

Tổng giá trị giải thưởng: 24,369,075,000

Jackpot: 1 24,369,075,000
Giải nhất: 56 10.000.000
Giải nhì: 2,182 300.000
Giải ba: 38,591 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 22/03/2017

01    09    24    28    33    36

Tổng giá trị giải thưởng: 20,053,374,000

Jackpot: 0 20,053,374,000
Giải nhất: 48 10.000.000
Giải nhì: 2,734 300.000
Giải ba: 45,501 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 19/03/2017

01    02    06    12    31    36

Tổng giá trị giải thưởng: 15,514,249,500

Jackpot: 0 15,514,249,500
Giải nhất: 43 10.000.000
Giải nhì: 2,168 300.000
Giải ba: 36,379 30.000

kqmega645.net

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 17/03/2017

07    12    24    43    44    45

Tổng giá trị giải thưởng: 43,029,075,000

Jackpot: 1 43,029,075,000
Giải nhất: 56 10.000.000
Giải nhì: 3,008 300.000
Giải ba: 53,995 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 15/03/2017

03    09    10    31    32    40

Tổng giá trị giải thưởng: 32,528,800,000

Jackpot: 0 32,528,800,000
Giải nhất: 74 10.000.000
Giải nhì: 3,105 300.000
Giải ba: 54,469 30.000

kqmega645.net

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 12/03/2017

06    11    30    32    35    42

Tổng giá trị giải thưởng: 25,751,732,000

Jackpot: 0 25,751,732,000
Giải nhất: 52 10.000.000
Giải nhì: 2,581 300.000
Giải ba: 45,027 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 10/03/2017

04    09    21    27    38    44

Tổng giá trị giải thưởng: 20,691,602,500

Jackpot: 0 20,691,602,500
Giải nhất: 43 10.000.000
Giải nhì: 2,323 300.000
Giải ba: 40,260 30.000

kqmega645.net

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 08/03/2017

05    11    14    20    32    42

Tổng giá trị giải thưởng: 16,235,308,500
Jackpot: 0
16,235,308,500
Giải nhất: 67 10.000.000
Giải nhì: 2,614 300.000
Giải ba: 45,495 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 05/03/2017

18    21    24    26    39    45

Tổng giá trị giải thưởng: 10,104,422,750

Jackpot: 2 10,104,422,750
Giải nhất: 55 10.000.000
Giải nhì: 2,695 300.000
Giải ba: 44,11 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 03/03/2017

02    04    13    22    23    41

Tổng giá trị giải thưởng: 15,908,249,000

Jackpot: 0 15,908,249,000
Giải nhất: 56 10.000.000
Giải nhì: 2,380 300.000
Giải ba: 39,367 30.000

kqmega645.net