Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 19/04/2017

19    20    32    33    38    44
Tổng giá trị giải thưởng: 15,289,489,000

Jackpot:015,289,489,000
Giải nhất:2310.000.000
Giải nhì:1,558300.000
Giải ba:27,22130.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 16/04/2017

06    07    18    29    32    44

Tổng giá trị giải thưởng: 10,775,930,250

Jackpot:210,775,930,250
Giải nhất:7010.000.000
Giải nhì:2,555300.000
Giải ba:38,96230.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 14/04/2017

04    05    10    33    36    38

Tổng giá trị giải thưởng: 18,396,351,500

Jackpot:018,396,351,500
Giải nhất:3210.000.000
Giải nhì:1,755300.000
Giải ba:31,47730.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 12/04/2017

02    03    08    13    19    41

Tổng giá trị giải thưởng: 15,061,131,500

Jackpot:015,061,131,500
Giải nhất:4910.000.000
Giải nhì:1,927300.000
Giải ba:34,38530.000

kqmega645.net

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 09/04/2017

05    08    21    25    26    37

Tổng giá trị giải thưởng: 23,260,825,500

Jackpot:123,260,825,500
Giải nhất:3310.000.000
Giải nhì:2,404300.000
Giải ba:42,32230.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 07/04/2017

04    05    16    17    32    40

Tổng giá trị giải thưởng: 19,215,805,000

Jackpot:019,215,805,000
Giải nhất:2710.000.000
Giải nhì:1,994300.000
Giải ba:33,30630.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 05/04/2017

13    14    20    21    23    33

Tổng giá trị giải thưởng: 15,738,450,500

Jackpot: 0 15,738,450,500
Giải nhất: 27 10.000.000
Giải nhì: 1,967 300.000
Giải ba: 33,816 30.000

kqmega645.net

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 02/04/2017

03    05    07    12    27    33

Tổng giá trị giải thưởng: 27,757,861,500

Jackpot: 1 27,757,861,500
Giải nhất: 76 10.000.000
Giải nhì: 3,468 300.000
Giải ba: 53,130 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 31/03/2017

01    04    05    11    20    30

Tổng giá trị giải thưởng: 22,599,497,500

Jackpot: 0 22,599,497,500
Giải nhất: 62 10.000.000
Giải nhì: 2,550 300.000
Giải ba: 38,437 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 29/03/2017

04    05    24    26    28    37

Tổng giá trị giải thưởng: 18,913,358,000

Jackpot: 0 18,913,358,000
Giải nhất: 41 10.000.000
Giải nhì: 2,931 300.000
Giải ba: 45,338 30.000

kqmega645.net

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 26/03/2017

06    12    23    25    29    43

Tổng giá trị giải thưởng: 14,932,069,000

Jackpot: 0 14,932,069,000
Giải nhất: 48 10.000.000
Giải nhì: 2,467 300.000
Giải ba: 39,046 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 24/03/2017

10    14    30    32    37    42

Tổng giá trị giải thưởng: 24,369,075,000

Jackpot: 1 24,369,075,000
Giải nhất: 56 10.000.000
Giải nhì: 2,182 300.000
Giải ba: 38,591 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 22/03/2017

01    09    24    28    33    36

Tổng giá trị giải thưởng: 20,053,374,000

Jackpot: 0 20,053,374,000
Giải nhất: 48 10.000.000
Giải nhì: 2,734 300.000
Giải ba: 45,501 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 19/03/2017

01    02    06    12    31    36

Tổng giá trị giải thưởng: 15,514,249,500

Jackpot: 0 15,514,249,500
Giải nhất: 43 10.000.000
Giải nhì: 2,168 300.000
Giải ba: 36,379 30.000

kqmega645.net

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 17/03/2017

07    12    24    43    44    45

Tổng giá trị giải thưởng: 43,029,075,000

Jackpot: 1 43,029,075,000
Giải nhất: 56 10.000.000
Giải nhì: 3,008 300.000
Giải ba: 53,995 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 15/03/2017

03    09    10    31    32    40

Tổng giá trị giải thưởng: 32,528,800,000

Jackpot: 0 32,528,800,000
Giải nhất: 74 10.000.000
Giải nhì: 3,105 300.000
Giải ba: 54,469 30.000

kqmega645.net

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 12/03/2017

06    11    30    32    35    42

Tổng giá trị giải thưởng: 25,751,732,000

Jackpot: 0 25,751,732,000
Giải nhất: 52 10.000.000
Giải nhì: 2,581 300.000
Giải ba: 45,027 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 10/03/2017

04    09    21    27    38    44

Tổng giá trị giải thưởng: 20,691,602,500

Jackpot: 0 20,691,602,500
Giải nhất: 43 10.000.000
Giải nhì: 2,323 300.000
Giải ba: 40,260 30.000

kqmega645.net

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 08/03/2017

05    11    14    20    32    42

Tổng giá trị giải thưởng: 16,235,308,500
Jackpot: 0
16,235,308,500
Giải nhất: 67 10.000.000
Giải nhì: 2,614 300.000
Giải ba: 45,495 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 05/03/2017

18    21    24    26    39    45

Tổng giá trị giải thưởng: 10,104,422,750

Jackpot: 2 10,104,422,750
Giải nhất: 55 10.000.000
Giải nhì: 2,695 300.000
Giải ba: 44,11 30.000

kqmega645.net

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 03/03/2017

02    04    13    22    23    41

Tổng giá trị giải thưởng: 15,908,249,000

Jackpot: 0 15,908,249,000
Giải nhất: 56 10.000.000
Giải nhì: 2,380 300.000
Giải ba: 39,367 30.000

kqmega645.net

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 01/03/2017

03    04    26    30    35    44

Tổng giá trị giải thưởng: 41,241,151,500

Jackpot: 1 41,241,151,500
Giải nhất: 71 10.000.000
Giải nhì: 3,348 300.000
Giải ba: 58,591 30.000

kqmega645.net

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 26/02/2017

07    11    16    19    38    39

Tổng giá trị giải thưởng: 28,881,350,000

Jackpot: 0 28,881,350,000
Giải nhất: 71 10.000.000
Giải nhì: 3,839 300.000
Giải ba: 59,545 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 24/02/2017

02    04    19    23    44    45

Tổng giá trị giải thưởng: 22,067,968,000

Jackpot: 0 22,067,968,000
Giải nhất: 44 10.000.000
Giải nhì: 2,933 300.000
Giải ba: 49,304 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 22/02/2017

01    03    08    18    28    42

Tổng giá trị giải thưởng: 17,094,590,500

Jackpot: 0 17,094,590,500
Giải nhất: 52 10.000.000
Giải nhì: 3,267 300.000
Giải ba: 52,020 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 19/02/2017

01    17    24    25    33    35

Tổng giá trị giải thưởng: 41,655,369,000

Jackpot: 1 41,655,369,000
Giải nhất: 81 10.000.000
Giải nhì: 3,669 300.000
Giải ba: 62,482 30.000

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 17/02/2017

12    15    25    27    37    41

Tổng giá trị giải thưởng: 30,113,481,000
Jackpot: 0 30,113,481,000
Giải nhất: 86 10.000.000
Giải nhì: 4,144 300.000
Giải ba: 62,854 30.000

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 15/02/2017

04    16    19    27    29    30

 Tổng giá trị giải thưởng: 22,068,008,000

Jackpot: 0 22,068,008,000
Giải nhất: 81 10.000.000
Giải nhì: 4,306 300.000
Giải ba: 64,569 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 12/02/2017

04    06    12    21    23    28

 Tổng giá trị giải thưởng: 16,293,746,000

Jackpot: 0 16,293,746,000
Giải nhất: 74 10.000.000
Giải nhì: 3,384 300.000
Giải ba: 53,287 30.000

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 10/02/2017

02    06    10    13    20    28

 Tổng giá trị giải thưởng: 31,054,352,000

Jackpot: 1 31,054,352,000
Giải nhất: 122 10.000.000
Giải nhì: 4,354 300.000
Giải ba: 65,488 30.000

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 08/02/2017

15    26    29    32    34    38

 Tổng giá trị giải thưởng: 23,731,260,500
Jackpot: 0 23,731,260,500
Giải nhất: 110 10.000.000
Giải nhì: 4,559 300.000
Giải ba: 71,916 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 05/02/2017

    01    11    26    29    34    40

Tổng giá trị giải thưởng: 17,097,119,000
Jackpot: 0 17,097,119,000
Giải nhất: 49 10.000.000
Giải nhì: 2,736 300.000
Giải ba: 46,235 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 03/02/2017

    08    17    31    32    33    39

Tổng giá trị giải thưởng: 22,224,383,000
Jackpot: 1 22,224,383,000
Giải nhất: 78 10.000.000
Giải nhì: 3,313 300.000
Giải ba: 55,942 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 01/02/2017

    02    10    11    18    22    33

Tổng giá trị giải thưởng: 16,621,416,500

Jackpot: 0 16,621,416,500
Giải nhất: 75 10.000.000
Giải nhì: 3,383 300.000
Giải ba: 52,194 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 29/01/2017

    05    13    21    27    29    45

Tổng giá trị giải thưởng: 75,850,074,500
Jackpot: 1 75,850,074,500
Giải nhất: 145 10.000.000
Giải nhì: 6,399 300.000
Giải ba: 101,133 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 25/01/2017

06    09    14    18    28    30

Tổng giá trị giải thưởng: 59,055,061,500
Jackpot: 0 59,055,061,500
Giải nhất: 123 10.000.000
Giải nhì: 5,537 300.000
Giải ba: 89,125 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 22/01/2017

    01    20    21    22    26    29
 
Tổng giá trị giải thưởng: 44,064,415,000

Jackpot: 0 44,064,415,000
Giải nhất: 68 10.000.000
Giải nhì: 3,641 300.000
Giải ba: 62,334 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 20/01/2017

 1    11    31    32    34    37
 
Tổng giá trị giải thưởng: 31,062,333,000
Jackpot: 0 31,062,333,000
Giải nhất: 74 10.000.000
Giải nhì: 3,419 300.000
Giải ba: 58,607 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 18/01/2017

11    22    26    28    35    43
 
Tổng giá trị giải thưởng: 24,189,181,500
Jackpot: 0 24,189,181,500
Giải nhất: 97 10.000.000
Giải nhì: 4,861 300.000
Giải ba: 77,375 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 15/01/2017

05    25    27    29    31    43

Tổng giá trị giải thưởng: 17,152,877,000
Jackpot: 0 17,152,877,000
Giải nhất: 115 10.000.000
Giải nhì: 4,520 300.000
Giải ba: 65,295 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 13/01/2017

12    24    29    32    37    39

Tổng giá trị giải thưởng: 17,491,608,500
Jackpot: 1 17,491,608,500
Giải nhất: 100 10.000.000
Giải nhì: 4,117 300.000
Giải ba: 62,391 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 11/01/2017

02    08    21    29    37    45 

Tổng giá trị giải thưởng: 28,747,032,500
Jackpot: 1 28,747,032,500
Giải nhất: 107 10.000.000
Giải nhì: 4,412 300.000
Giải ba: 76,356 30.000Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 08/01/2017

12    18    29    32    39    45

Tổng giá trị giải thưởng: 18,718,983,500
Jackpot: 0 18,718,983,500
Giải nhất: 74 10.000.000
Giải nhì: 3,893 300.000
Giải ba: 67,251 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 06/01/2017

22    30    34    36    43    45


Tổng giá trị giải thưởng: 30,531,270,500

Jackpot: 1 30,531,270,500
Giải nhất: 87 10.000.000
Giải nhì: 4,203 300.000
Giải ba: 72,269 30.000

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 04/01/2017

04    19    25    27    29    31


Tổng giá trị giải thưởng: 20,148,356,500

Jackpot: 0 20,148,356,500
Giải nhất: 95 10.000.000
Giải nhì: 5,251 300.000
Giải ba: 87,141 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 01/01/2017

 09    18    24    33    36    39

Tổng giá trị giải thưởng
48,794,185,000
Jackpot: 1 48,794,185,000
Giải nhất: 158 10.000.000
Giải nhì: 6,287 300.000
Giải ba: 93,921 30.000